• Czcionka

Opieka świadczona przez hospicjum jest BEZPŁATNA

Domowa opieka hospicyjna lub paliatywna to wszechstronna, całościowa opieka, która łączy siły całej rodziny, osób najbliższych i zainteresowanych z profesjonalnym zespołem Hospicjum oraz służbą wolontariuszy.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
  leczenie farmakologiczne;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 • leczenie innych objawów somatycznych;
 • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną;
  rehabilitację;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym;
 • ordynacja leków;

bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Zgłoszenia do Hospicjum Domowego: telefonicznie lub osobiście w siedzibie Hospicjum Stacjonarnego.

Wróć do góry