Lubisz pomagać? Przyjdź do hospicjum 🙂

Wolontariat Hospicyjny to chęć niesienia pomocy innym ludziom i bezinteresowne działanie z potrzeby serca. To bardzo odpowiedzialna, rzetelna i sumienna praca na rzecz potrzebujących, chorych Ludzi, którzy znajdują się w terminalnej fazie choroby.
To empatia, serdeczność i życzliwość. To uśmiech, zrozumienie i opiekuńczość.
To wsparcie w chwilach zwątpienia, w żałobie i utulenie w żalu i strachu. Towarzyszenie
i słuchanie. Zaszczyt, że Chory pozwoli Ci przy sobie być.
W naszym Hospicjum mamy następujące formy wolontariatu:


1. Wolontariat akcyjny: nie wymaga szkoleń, przygotowania.
Polega na braniu udziału w akcjach organizowanych na rzecz Hospicjum: Polach Nadziei, kwestach, kiermaszach.
2. Wolontariat organizacyjno – porządkowy: nie wymaga szkoleń, przygotowania. Polega na dbaniu o rośliny, podlewaniu, grabieniu liści, odśnieżaniu, sadzeniu kwiatów, strojeniu wnętrza np. na okres świąteczny, drobnych pracach porządkowych, czynnościach biurowych.
3. Wolontariat recepcyjny: nie wymaga szkoleń, przygotowania.
Są to dyżury na recepcji Hospicjum, podczas których jesteście “strażnikami” wejścia. Sprawdzacie kto wchodzi, kierujecie do biura, pielęgniarek, lekarzy, na oddział. Jesteście pierwszymi osobami, które spotyka wchodzący.
4. Wolontariat niemedyczny i medyczny: wymaga odbycia szkoleń, ponieważ polega na pracy z Pacjentami.
Każdy, kto chce mieć kontakt z Pacjentem musi przejść cykl szkoleń.
a) wolontariat niemedyczny – po skończeniu szkoleń teoretycznych możesz towarzyszyć Pacjentowi w Jego codziennym życiu: rozmawiać, czytać książki, przygotować drobny posiłek, herbatę, wyjść na spacer, słuchać, po prostu być,
b) wolontariat medyczny – po skończeniu szkoleń teoretycznych odbędziesz 24 godziny praktyk na oddziale, będąc przy Pacjentach, towarzysząc im, obserwując jak wykonywane są wszystkie czynności higieniczno – pielęgnacyjne. Jeżeli zdecydujesz się po tym czasie na bycie Wolontariuszem medycznym, będziesz mógł, oprócz towarzyszenia, rozmów, spacerów, wykonywać niezbędne czynności higieniczno – pielęgnacyjne.

Szkolenia dla kandydatów na Wolontariuszy medycznych i niemedycznych odbywają się dwa razy w roku. Informacja o naborze pojawia się dwa miesiące przed rozpoczęciem szkoleń.

Każdego, kto chce zostać Wolontariuszem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Koordynatorem wolontariatu celem umówienia się na spotkanie.

Koordynator wolontariatu: Alina Hajdamowicz, tel. 667 191 130 (telefon czynny tylko w dni powszednie w godz. 9 – 17), adres mailowy: alina.hospicjumkolobrzeg@wp.pl