Prezes: Joanna Grab

Wiceprezes: Agnieszka Nahajowska

Skarbnik: Alina Hajdamowicz

Członek: Katarzyna Kachel

Członek: Alina Kornak

Członek: Katarzyna Lewandowska