Informujemy, że od kwietnia, zgłoszenia Pacjentów do Hospicjum Domowego będziemy przyjmować na ul. Radomskiej 10 a, w siedzibie Hospicjum Stacjonarnego.
Do zgłoszenia pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego lub Hospicjum Domowego potrzebne są następujące dokumenty:
– skierowanie od lekarza rodzinnego,
– kserokopia dowodu osobistego pacjenta,
– kserokopia potwierdzenia ubezpieczenia (np. legitymacja emeryta, rencisty, zaświadczenie z zakładu pracy),
– kserokopia wyniku histopatologicznego (jeżeli jest),
– kserokopia ostatniego wypisu ze szpitala,
– kserokopia dodatkowej dokumentacji medycznej (jeżeli jest).

– pacjentem w hospicjum opiekuje się lekarz i pielęgniarka
– kontakt telefoniczny pacjenta i rodziny z lekarzem i pielęgniarką jest całodobowy,
– pacjent ma prawo do rzetelnych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia
– w zależności od potrzeb pacjent ma prawo do korzystania z pomocy rehabilitanta, ale ostateczna decyzja należy do lekarza prowadzącego
– pacjent i rodzina mają prawo do korzystania z pomocy psychologicznej
– pacjent ma prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu i aparatury medycznej, którymi dysponuje hospicjum
– pacjent ma prawo w każdej chwili zrezygnować z opieki hospicyjnej.