Zgłoszenia pacjentów do Hospicjum Stacjonarnego przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie Hospicjum Stacjonarnego, ul. Radomska 10 a.

Zgłoszenia pacjentów do Hospicjum Domowego przyjmowane są telefonicznie (prosimy dzwonić na numer telefonu Kierownika Hospicjum Domowego).

Do zgłoszenia pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego lub Hospicjum Domowego potrzebne są następujące dokumenty:
– skierowanie od lekarza rodzinnego,
– kserokopia dowodu osobistego pacjenta,
– kserokopia potwierdzenia ubezpieczenia (np. legitymacja emeryta, rencisty, zaświadczenie z zakładu pracy),
– kserokopia wyniku histopatologicznego (jeżeli jest),
– kserokopia ostatniego wypisu ze szpitala,
– kserokopia dodatkowej dokumentacji medycznej (jeżeli jest).

– pacjentem w hospicjum opiekuje się lekarz i pielęgniarka
– kontakt telefoniczny pacjenta i rodziny z lekarzem i pielęgniarką jest całodobowy,
– pacjent ma prawo do rzetelnych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia
– w zależności od potrzeb pacjent ma prawo do korzystania z pomocy rehabilitanta, ale ostateczna decyzja należy do lekarza prowadzącego
– pacjent i rodzina mają prawo do korzystania z pomocy psychologicznej
– pacjent ma prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu i aparatury medycznej, którymi dysponuje hospicjum
– pacjent ma prawo w każdej chwili zrezygnować z opieki hospicyjnej.