Opieka świadczona przez hospicjum jest BEZPŁATNA
Domowa opieka hospicyjna lub paliatywna to wszechstronna, całościowa opieka, która łączy siły całej rodziny, osób najbliższych i zainteresowanych z profesjonalnym zespołem Hospicjum oraz służbą wolontariuszy.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 2. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 3. leczenie farmakologiczne;
 4. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 5. leczenie innych objawów somatycznych;
 6. opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną;
 7. rehabilitację;
 8. zapobieganie powikłaniom;
 9. badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym;
 10. ordynacja leków;
 11. bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Zgłoszenia do Hospicjum Domowego:

– telefonicznie lub osobiście w siedzibie Hospicjum Stacjonarnego.