Odwiedziny Mikołaja

Dzisiaj odwiedził nas św. Mikołaj ze swoją świtą.